LOVIA MYYMÄLÄ FREDRIKINKATU 18, HELSINKI | pe 14-18, la 12-16

laukkumme aiheuttavat päästöjä

BRUTAL HONESTY

On aika tehdä asiat toisin ja paljastaa päästöt laukkujemme takana.

On aika tehdä asiat toisin ja paljastaa päästöt laukkujemme takana.
Nykymaailmassa on lähes mahdotonta elää kuluttamatta mitään. Jotta ympäristö ei kuormitu liikaa, on kulutuksen muututtava vastuullisemmaksi. Mutta miten osaisimme tehdä ympäristön kannalta fiksuja päätöksiä? Tiedostavampia päätöksiä tehdäksemme tarvitsemme tietoa ja sen takia paljastamme nyt jokaisen Lovia-laukun hiilijalanjäljen. Rehellisyys ei aina ole kaunista, mutta nämä ovat asioita, joita ei voi jättää kertomatta. 

Me kutsumme sitä raa’aksi rehellisyydeksi.

Tätä raaka rehellisyys tarkoittaa meille

Jotta voi olla rehellinen muille, on ensin oltava rehellinen itselleen. Vain rehellisyyden avulla voimme ymmärtää oman toimintamme onnistumiset ja ongelmat. Yhdessä Ronja Salmen kanssa kerromme, mitä laukun hiilijalanjälki käytännössä pitää sisällään.

Modernin kiertotalouden keinoin kohti pienempiä päästöjä

Ihmiskunnan merkittävimpiä haasteita ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset maapallolle sekä luonnon monimuotoisuuden katoaminen. On tärkeää ymmärtää tekojemme aiheuttamat vaikutukset. Me Lovialla haluamme kasvattaa tietoisuutta muotialan aiheuttamista päästöistä ja siksi paljastamme jokaisen laukkumme hiilijalanjäljen mahdollisimman läpinäkyvästi.
Nämä luvut ohjaavat meitä oikeaan suuntaan, kun kehitämme mallistoamme jatkossa paremmaksi ympäristön kannalta. Ymmärrys koko elinkaaren aikaisista päästöistä on kriittisen tärkeää, jotta voimme saavuttaa ympäristön huomioon ottavan, vastuullisen arvoketjun. Tavoitteenamme on luoda moderni kiertotalous, joka ottaa inspiraationsa luonnon kiertokulusta. Täydellisessä kiertotaloudessa ei ole olemassa roskaa tai ylijäämää, sillä jokaiselle raaka-aineelle on oma paikkansa kiertokulussa.
Ympäristön huomioon ottamisen lisäksi haluamme keskittyä tuotteidemme takana oleviin ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa sekä valmistamaan tuotteita, jotka ovat laadukkaita ja kestävät aikaa. Nämä tekijät yhdessä ohjaavat Lovian tekemistä eteenpäin.
Haluamme tehdä oikein, emme olla täydellisiä. Tätä on meille raaka rehellisyys.

Mitä hiilijalanjälkeen sisältyy?

_lovia_icon_materials

Materiaalit

_lovia_icon_production

Tuotanto

-lovia_icon_logistics

logistiikka

-lovia_icon_packaging

paketointi

-lovia_icon_yourcare

seikkailut

-lovia_icon_endoflife

kierrätys

lovia.icon.kaikki.co2.mob
Jotta voi kehittyä paremmaksi, on ensin tiedettävä missä tällä hetkellä ollaan. Kun ymmärrämme omien päästöjemme tämän hetkisen tilanteen, voimme kehittää niitä aiheuttavia tekijöitä ja siirtyä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Muotialalla ei ole standardeja tuotannon aiheuttamien päästöjen laskemiselle. Olemme luoneet tätä varten oman Lovia-mallin yhdessä kolmannen osapuolen konsulttitoimiston kanssa ja lopputuloksena syntynyt raportti sekä käytetyt laskukaavat löytyvät tämän sivun lopusta.
Tuotteen hiilijalanjälkilaskennassa olemme ottaneet huomioon elinkaaren eri vaiheet, jotka aiheuttavat päästöjä: kaikki materiaalit, tuotanto, logistiikka, tuotteen käyttö ja tuotteen kierrättäminen sen tullessa elinkaarensa päätökseen. Alla näet esimerkin HILLA-laukun kokonaispäästöistä eriteltynä tuotannon eri vaiheisiin.

Screenshot 2021-10-14 at 17.31.51

Miksi tämä on meille tärkeää?

Hiilijalanjäljen mittaaminen on meille tärkeä työkalu, joka näyttää mihin suuntaan jatkaa matkaa. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi meidän täytyy ymmärtää tekojemme vaikutukset ja kehittää niitä jatkuvasti paremmiksi.

Mikä merkitys hiilijalanjäljellä on?

Hiilijalanjälki paljastaa totuuden tuotantomme vaiheista, joten sillä on suuri vaikutus päätöksentekoomme. Tutkimalla päästölukuja voimme päättää onko tuote tarpeellinen, innostua etsimään uusia materiaaleja, mitata kehittymistä sekä lisätä tietoisuutta ja herättää keskustelua.

Miksi haluamme kertoa tämän?

Me toivomme, että tuotteidemme hiilijalanjäljestä kertominen auttaa ymmärtämään muotimaailman kokonaisvaltaista ekosysteemiä ja sen vaikutusta ympäristöön sekä inspiroi sinua vastuullisempiin valintoihin.

Kaikki alkaa:

Designpöydältä

Kaikki alkaa suunnittelupöydältä. Tavoitteenamme on aina luoda ajankohtaista, mutta ajatonta designia, joka palvelee luotettavasti monissa eri käyttötilanteissa. Jotta tuotteen valmistaminen voi perustua kiertotalousajattelulle ja sen päästöt voidaan minimoida, on nämä asiat otettava huomioon jo laukun luonnosvaihessa. Designin lisäksi oikeanlaisen materiaalin valinta ja tuotteen rakenne on suunniteltava tarkasti, jotta voidaan mahdollistaa tuotteen pitkäikäisyys ja korjattavuus.

lovia.materiaali.installaatio

Materiaalit

Ylijäämämateriaalin käyttö vähentää tuotteistamme aiheutuvia päästöjä, kun materiaali saadaan hyötykäyttöön, eikä se päädy kaatopaikalle. Jos ylijäämän sijaan käyttäisimme kierrätetystä materiaalista tehtyä uusiomateriaalia, vaatisi sen tuottaminen jälleen lisää resursseja ja energiaa.

Tuotanto

Suoran tuotantoketjun ansiosta pystymme varmistamaan tuotannon laadun, ekologisuuden ja eettisyyden. Lovian alkuajoista asti meille on ollut tärkeää olla avoimia tuotannostamme ja huolehtia tuotteidemme takana työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista. Tunnemme tuottajamme hyvin ja olemme heihin jatkuvasti yhteydessä, jolloin voimme kehittää yhteistyötämme ympäristön kannalta paremmaksi.
lovia.tuotanto.installaatio
lovia.paketointi.installaatio

Logistiikka

Kun on kyse globaaleista toimitusketjuista, on tärkeää tarkastella logistiikan vaikutuksia tuotteen hiilijalanjälkeen. Materiaalit ja valmiit laukut matkaavat Helsingin ja Italian väliä maanteitse lentorahdin sijasta, jotta voimme minimoida kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Logistiikan hiilijalanjälkeen sisältyy vain tuotannon logistiikasta aiheutuneet päästöt, ei siis valmiiden tuotteiden toimituksista aiheutuneita päästöjä. Laukut ja korut matkaavat uusiin koteihinsa ilmastokompensoiduilla kuljetuksilla.

Tuotteiden pakkaus

Tuotteidemme pakkaus aiheuttaa myös omat päästönsä. Laukkuja suojaavat pussit valmistetaan puuvillajätteestä ja ne auttavat tuotteitamme säilymään pidempään. Kaikki muut pakkauksessa käytettävät materiaalit kuten pahvilaatikot, tuotekortit, hoito-ohjekortit ja silkkipaperi on tehty suurimmaksi osaksi kierrätetyistä materiaaleista. Sisällytämme pakkauksiin vain tarvittavat suojamateriaalit ja tiedot minimoidaksemme niistä aiheutuvat päästöt.
lovia.dustbag.installaatio
lovia.kierrätys.installaatio

Tuotteen viimeinen matka

Kun laukun kanssa yhdessä vietetty aika tulee päätökseensä, paras vaihtoehto on laittaa laukku kiertoon uudelle omistajalle. Oikeanlaisella käytöllä ja hyvällä huoltamisella voit ylläpitää laukun arvoa ja aarteesi voi vielä siirtyä ilahduttamaan uutta omistajaa. Mikäli laukku on jo käytetty loppuun, se kuuluu hävittää sekajätteeseen. Tämä on kaukana täydellisestä ratkaisusta ja pyrimmekin tällä hetkellä kehittämään laukun eri osien kierrätysmahdollisuuksia.

Yhteinen elämä:

Nauti ja huolehdi aarteestasi

Sinä aikana kun nautit laukkusi käytöstä, on tuotteen päästöt käytännössä nolla. Laukut eivät vaadi säännöllistä pesemistä, kuten esimerkiksi vaatteet, joten niiden käytöstä ei aiheudu päästöjä. Jotta laukulla olisi mahdollisimman pitkä elämä luonasi, kannattaa siitä huolehtia hyvin. Antamalla laukuillesi hieman huomiota ja huolenpitoa voit lisätä sen käyttöikää jopa vuosilla. Olemme koonneet kaikille laukkumateriaaleillemme hoito-ohjeet, jotta huolenpito olisi sinulle mahdollisimman helppoa. Mitä pidempään jatkat elämääsi laukun kanssa, sitä vähemmän tarvetta on ostaa uutta ja lisätä kulutusta.

-lovia_icon_yourcare

Kaikki alkaa:

Designpöydältä

Kaikki alkaa suunnittelupöydältä. Tavoitteenamme on aina luoda ajankohtaista, mutta ajatonta designia, joka palvelee luotettavasti monissa eri käyttötilanteissa. Jotta tuotteen valmistaminen voi perustua kiertotalousajattelulle ja sen päästöt voidaan minimoida, on nämä asiat otettava huomioon jo laukun luonnosvaihessa. Designin lisäksi oikeanlaisen materiaalin valinta ja tuotteen rakenne on suunniteltava tarkasti, jotta voidaan mahdollistaa tuotteen pitkäikäisyys ja korjattavuus.
lovia.metsä.bh.hilla

Materiaalit

Ylijäämämateriaalin käyttö vähentää tuotteistamme aiheutuvia päästöjä, kun materiaali saadaan hyötykäyttöön, eikä se päädy kaatopaikalle. Jos ylijäämän sijaan käyttäisimme kierrätetystä materiaalista tehtyä uusiomateriaalia, vaatisi sen tuottaminen jälleen lisää resursseja ja energiaa.
lovia.materiaali.installaatio

Tuotanto

Suoran tuotantoketjun ansiosta pystymme varmistamaan tuotannon laadun, ekologisuuden ja eettisyyden. Lovian alkuajoista asti meille on ollut tärkeää olla avoimia tuotannostamme ja huolehtia tuotteidemme takana työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista. Tunnemme tuottajamme hyvin ja olemme heihin jatkuvasti yhteydessä, jolloin voimme kehittää yhteistyötämme ympäristön kannalta paremmaksi.
lovia.tuotanto.installaatio

Logistiikka

Kun on kyse globaaleista toimitusketjuista, on tärkeää tarkastella logistiikan vaikutuksia tuotteen hiilijalanjälkeen. Materiaalit ja valmiit laukut matkaavat Helsingin ja Italian väliä maanteitse lentorahdin sijasta, jotta voimme minimoida kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Logistiikan hiilijalanjälkeen sisältyy vain tuotannon logistiikasta aiheutuneet päästöt, ei siis valmiiden tuotteiden toimituksista aiheutuneita päästöjä. Laukut ja korut matkaavat uusiin koteihinsa ilmastokompensoiduilla kuljetuksilla.
lovia.paketointi.installaatio

Tuotteiden pakkaus

Tuotteidemme pakkaus aiheuttaa myös omat päästönsä. Laukkuja suojaavat pussit valmistetaan puuvillajätteestä ja ne auttavat tuotteitamme säilymään pidempään. Kaikki muut pakkauksessa käytettävät materiaalit kuten pahvilaatikot, tuotekortit, hoito-ohjekortit ja silkkipaperi on tehty suurimmaksi osaksi kierrätetyistä materiaaleista. Sisällytämme pakkauksiin vain tarvittavat suojamateriaalit ja tiedot minimoidaksemme niistä aiheutuvat päästöt.
lovia.dustbag.installaatio

Tuotteen viimeinen matka

Kun laukun kanssa yhdessä vietetty aika tulee päätökseensä, paras vaihtoehto on laittaa laukku kiertoon uudelle omistajalle. Oikeanlaisella käytöllä ja hyvällä huoltamisella voit ylläpitää laukun arvoa ja aarteesi voi vielä siirtyä ilahduttamaan uutta omistajaa. Mikäli laukku on jo käytetty loppuun, se kuuluu hävittää sekajätteeseen. Tämä on kaukana täydellisestä ratkaisusta ja pyrimmekin tällä hetkellä kehittämään laukun eri osien kierrätysmahdollisuuksia.
lovia.kierrätys.installaatio

Yhteinen elämä:

Nauti ja huolehdi aarteestasi

Sinä aikana kun nautit laukkusi käytöstä, on tuotteen päästöt käytännössä nolla. Laukut eivät vaadi säännöllistä pesemistä, kuten esimerkiksi vaatteet, joten niiden käytöstä ei aiheudu päästöjä. Jotta laukulla olisi mahdollisimman pitkä elämä luonasi, kannattaa siitä huolehtia hyvin. Antamalla laukuillesi hieman huomiota ja huolenpitoa voit lisätä sen käyttöikää jopa vuosilla. Olemme koonneet kaikille laukkumateriaaleillemme hoito-ohjeet, jotta huolenpito olisi sinulle mahdollisimman helppoa. Mitä pidempään jatkat elämääsi laukun kanssa, sitä vähemmän tarvetta on ostaa uutta ja lisätä kulutusta.
ISO.lovia.kaikki.installaatio

Mitä seuraavaksi?

Me haluamme jatkaa raa’an rehellisyyden tiellä ja sen sijaan että pyrkisimme olemaan aina oikeassa, haluamme tehdä aidosti oikeita asioita ympäristön kannalta. Se tarkoittaa sitä, että aiomme olla avoimia myös niistä asioista, jotka eivät tällä hetkellä ole täydellisesti. Meidän tavoitteemme on luoda toiminnastamme mahdollisimman pitkälle viety kiertokulku, jossa mitään ei mene hukkaan ja samalla minimoida käyttämämme energia ja resurssien käyttö. Tämä tavoite on suoraan yhteydessä siihen, miten kehitämme mallistoamme ja käytäntöjämme; millaisia materiaaleja ja malleja valitsemme tai miten lisäämme tuotteidemme kestävyyttä ja monikäyttöisyyttä.

Näihin kehityskohtiin haluamme keskittyä seuraavaksi:

  • Laukkujen sisävuorimateriaali: Tällä hetkellä käytämme materiaalina polyesterisekoitetta, jota hankitaan italialaisen kumppanimme Clion kautta. Teemme parhaillaan vaihtoa kierrätysmateriaaliin, joka tulee käyttöön kaikkiin laukkuihimme marraskuussa 2021
  • Korujemme hiilijalanjälki: Tällä hetkellä olemme laskeneet vain laukkujemme tuotannon aiheuttaman hiilijalanjäljen. Seuraavaksi aiomme laskea päästöluvut myös koruillemme.
  • Yhteistyö & kehitys: Osa kumppaneistamme käyttää tällä hetkellä fossiilista energiaa tuotannossaan. Tavoitteemme on yhdessä muuttaa suunta kohti uusiutuvan energian käyttöä.
  • Lisää on tulossa: Seuraava tavoitteemme on paljastaa vielä tiedepohjaisemmin tuotteidemme elinkaaren vaikutus ja oman toimitusketjumme seuraukset ympäristölle. Tätä varten suunnittelemme yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Raportti numeroiden takana

Alla olevasta painikkeesta voit ladata raportin, jossa on avattu hiilijalanjälkilaskennassamme käytetyt periaatteet. Raportin on tehnyt Enne Consulting.
lovia lanseeraus some-0249

Raportti numeroiden takana

Alla olevasta painikkeesta voit ladata raportin, jossa on avattu hiilijalanjälkilaskennassamme käytetyt periaatteet. Raportin on tehnyt Enne Consulting.